Wyniki wyszukiwania dla:

12 marca 2023r.

 1. Przeżywamy III Niedzielę Wielkiego Postu.
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Wygłosi je ks. Adam Wtulich salezjanin, dyrektor i proboszcz parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Plan jest wywieszony w gablocie i do zabrania w formie ulotki.
 3. Przyszła niedziela 19 marca jest dniem imienin ks. arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, którego polecamy Bogu w naszych modlitwach oraz naszego ks. Józefa Skowrona, w intencji którego o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza święta, podczas której będzie okazja do złożenia mu życzeń oraz wyrażenia wdzięczności i życzliwości. Natomiast uroczystość św. Józefa z racji IV Niedzieli Wielkiego Postu, zostanie przeniesiona na poniedziałek 20 marca.
 4. 24 marca o godz. 19.00 ulicami Gutkowa przejdzie Droga Krzyżowa z naszej parafii do parafii św. Jana Bosko. Zapraszam do uczestnictwa.
 5. Z kolei 25 marca w święto Zwiastowania NMP w sobotę o godzinie 16.30 chcemy zorganizować koncert pieśni wielkopostnych – Quaresima Song, nawiązujących do podobnych tradycji, przed laty praktykowanych,  w naszym kościele. Już dziś zapraszam do uczestnictwa. W czasie Quaresima Songu będą zbierane ofiary na rzecz Kingi Rydz.
 6. 31 marca z naszej parafii, po mszy o godzinie 18.00 wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jest to forma modlitwy indywidualnej, odbywająca się podczas długiej nocnej wędrówki. Zapraszamy do internetowego zapisu i zapoznania się z informacjami na stronie www.edk.org.pl.
 7. W piątek 31 marca ulicami miasta przejdzie również Olsztyńska Droga Krzyżowa. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
 8. Wznawiamy zaproszenie na pielgrzymki:

– do Wilna w dniach 11-12 maja

– do Ziemi Świętej w dniach 7-14 października. Na oba wyjazdy mamy jeszcze około 10 miejsc na każdy wyjazd.

 1. OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
  METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY
  Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
  W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
  Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
  To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
  Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
  Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
  Warszawa, 9 marca 2023 roku
  ✠ Stanisław Gądecki
  Arcybiskup Metropolita Poznański
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 2. Gościom, solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie.

Podziel się tym wpisem: