Wyniki wyszukiwania dla:

Małżeństwo


Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą małżeństwo wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”. Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Wymagane formalności:

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Konieczne dokumenty:

  1. Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu.
  2. Dowody osobiste.
  3. Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej.
  4. Zaświadczenia z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Dalsza procedura:

Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, ogłoszone są zapowiedzi, a narzeczeni odbywają trzy spotkania w poradni rodzinnej. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty i uczestniczyć w naukach przedślubnych. W tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby podać dane świadków małżeństwa. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej i wziąć udział w nauce przedślubnej.