Wyniki wyszukiwania dla:

I Komunia Święta


Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.

W naszej parafii okres przygotowania rozpoczyna się w klasie III Szkoły Podstawowej i trwa około 10 miesięcy. Zapisu na przygotowanie dokonują rodzice co najmniej z rocznym wyprzedzeniem. Przed przyjęciem I komunii rodzice są zobowiązani dostarczyć metrykę chrztu, która jest wymagana jeśli kandydat ochrzczony w innej parafii.